Profil firmy

Společnost T-NET s.r.o. poskytuje služby především v oblastech IT outsourcingu, domácí automatizace a konferencí a školení.
 
IT Outsourcing
Outsourcing obecně znamená uskutečňování čiností prostřednictvím jiných subjetů. Outsourcing IT v praxi umožňuje přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a rozvoj informačního systému klienta na externí firmu. Rádi převezmem starost a odpovědnost za Váš informační systém a rozsah poskytovaných služeb navrhneme tak, aby splňoval všechny Vaš individuální požadavky.

Domácí automatizace
Do této oblasti spadají služby spojené s tzv. inteligentní domácností resp. inteligentními domy. Od prvního použití tohoto termínu v USA uplynulo již více než 20 let a od té doby se inteligentní stavby rozšiřují po celém světě. Na základě Vašich požadavků připravíme komplexní řešení pro Vaši domácnost nebo objekt a provedeme dodávku a instalaci veškerého zařízení.

Konferenční služby a vzdělávání
Služby konferencí se v současné době stávají jedním z fenoménů dnešní doby a zcela nepostradatelný prvkem v řízení firem, úřadů, v medicíně, v reklamě, ve vzdělávání apod. Nabízíme Vám komplexní služby v této oblasti, počínaje analýzou vašich potřeb, návrhu řešení a realizaci na nejvyšší možné úrovni a k tomu nabízíme samozřejmě i záruční a pozáručním servis a poradenství.

Samozřejmostí je profesionální a vstřícný přístup při řešení všech potřeb našich klientů.

Kontakty

Jednatel společnosti
Ing. Vlastimil Motyčka
tel: +420 222 131 390
mail: motycka@t-net.cz

Pro jednotlivá oddělení prosím využijte následující kontaktní formuláře:
IT outsourcing
http://www.t-net.cz/it-outsourcing-kontakt

Konferenční služby a vzdělávání
http://www.t-net.cz/konferencni-sluzby-vzdelavani-kontakt

Domácí automatizace
http://www.t-net.cz/domaci-automatizace-kontakt

Středisko SAPA
Pavel Trešl
tel: +420 244 092 145
mobil: +420 602 250 015
mail: tresl@t-net.cz